Dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby - prestavba hospodárskej budovy- Vratko Macho, Michal Macho

Späť