DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY - Zrubová chata ,,Walach" stavebníka Ing. Karola Prnu a manž.

Späť
Stavebníci Ing. Karol Prno a manželka Marcela Prnová požiadali dňa 14.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,ZRUBOVÁ CHATA “WALACH“ na parc. č. 2352, k. ú. ĽUBORČA“.