DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY - Rodinný dom - Patrik Mitošinka

Späť
Mesto Nemšová v zmysle stavebného zákona vydáva rozhodnutie pre stavbu „RODINNÝ DOM“stavebníka Patrika Mitošinku.