DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY - rodinný dom - Ján Krajča

Späť
Stavebník Ján Krajča, Janka Palu č. 17, 914 41 Nemšová požiadal dňa 16.01.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia stavby „RODINNÝ DOM“ v obci Nemšová.