DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY - rekreačná chata

Späť
Stavebník Ján Bračík požiadal o vydanie DPS na stavbu rekreačnej chaty v k. ú. Ľuborča.