DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY - R. Blažej - altánok s krbom+dreváreň

Späť
Stavebník Roman Blažej, Ul. Družstevná č. 966/17, 914 41 Nemšová požiadal dňa 01.06.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,ALTÁNOK S KRBOM + DREVÁREŇ“.