DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY pre stavebníka Lukáša Rýgera

Späť
Stavebník Lukáš Rýger, Ul. Borovského č. 929/5, 914 41 Nemšová požiadal dňa 06.03.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,Rekreačný dom celoročne obývateľný - Novostavba“ časť: Prípojka NN.