Dodatočné povolenie stavby - oplotenie a žumpa

Späť
Stavebník Branislav Rýger, Ul. Borovského č. 1170/33, 914 41 Nemšová požiadal dňa 18.07.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na nepovolenú zmenu ohlásenej stavby: ,,OPLOTENIE“a o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,ŽUMPA“.