Dodatočné povolenie stavby - Mgr. Anna Polomová - rodinný dom a garáž

Späť
Stavebníčka: Mgr. Anna Polomová rod. Daňová, Mládežnícka 477/25, 914 41 Nemšová podala na Mestský úrad Nemšová dňa 06.07.2017 žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu: ,, Rodinný dom a garáž“.