Dodatočné povolenie stavby - Ladislav Behanec - rekonštrukcia RD

Späť
Stavebníci Ladislav Behanec a manželka Júlia Behancová požiadali dňa 10.05.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 1433: ,,REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU“.