Dodatočné povolenie stavby - Ing. Jakub Lipták a manž. Adriana - novostavba rodinného domu

Späť
Stavebníci Ing. Jakub Lipták a manželka Ing. Adriana Liptáková, požiadali dňa 15.05.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“.