Dodatočné povolenie stavby - garáž s prístreškom

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodol takto: Stavbu ,,GARÁŽ S PRÍSTREŠKOM“ stavebníka Mgr. Michala Orechovského povoľuje.