Dodatočné povolenie líniovej vodnej stavby ,,Zásobovanie vodou, záhradkárska osada Nemšová-Bočky" - OZ záhradkárov záhradkárskej osady Nemšová-Bočky

Späť