Dočasné povolenie stavby - Zmena dokončenej stavby prístavbou na rekreačný dom - Z. Bahnová

Späť
Dočasné povolenie stavby - Zmena dokončenej stavby prístavbou na rekreačný dom - Z. Bahnová