Dobývací priestor Dubnica nad Váhom - pokračovanie v banskej činnosti (ťažba štrkopieskov) - pozvánka na verejné prerokovanie

Späť