Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
17.04.2019 Oznámenie o začatí územného konania - ,,Cyklochodníky mesta Nemšová" 03.05.2019
16.04.2019 Rozhodnutie o prerušení konania-Ing. Vladislav Suchánek, Marianna Suchánková 02.05.2019
21.03.2019 Čiastočná uzávierka MK na Holubyho a Slnečnej ulici v m.č. Kľúčové
21.03.2019 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby- Erik Porubský 06.04.2019
18.03.2019 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Doprastav, a.s. 03.04.2019
14.03.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych produktov, Nemšová 30.03.2019
11.03.2019 Výzva na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Odbojárov 177/8A, Nemšová.
11.03.2019 Oznámenie o začatí územného konania-Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych produktov, Nemšová 27.03.2019
12.02.2019 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky v k. ú. Ľuborča 28.02.2019
28.01.2019 Okresný úrad Trenčín - Rozhodnutie - dočasné užívanie časti líniovej vodnej stavby 13.02.2019
21.01.2019 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby - Branislav Krajči a manž. - prístrešky k RD 06.02.2019
09.01.2019 ROZHODNUTIE o prerušení konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby uskutočnenej bez stavebného povolenia, o dodatočnom povolení stavby a dodatočnom povolení drobných stavieb-Ing. V. Suchánek 25.01.2019
08.01.2019 Rozhodnutie - schválenie pozemkových úprav - JFK Servis, s.r.o. 24.01.2019