Verejné obstarávanie

Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová

Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici v Nemšovej

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/158933

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Nemšovej:

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/161049