Verejné obstarávanie

Súhranná správa o zákazkách podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v období od 01.01.2016 do 31.03.2016

  • ,,Rekonštrukcia vykurovania v MŠH Nemšová - výmena kotlov s príslušenstvom"
    Zákazka č. 1
  • ,,Plastové vrecia na zber odpadu, nádoby na KO...."
    Zákazka č. 2