Strategické dokumenty

Plán hospodárskeho asociálneho rozvoja na rok 2007-2013 formát MS word formát PDF

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 - 2020