Mestský výbor Trenčianska Závada

  • Jozef Kuruc
  • Anna Pavlačková
  • Jozef Knápek
  • Viliam Adamec
  • Ondrej Belko
  • Augustín Adamec
  • Zdenko Gajdošík
  • Ing. Adriana Ďurišová