Mestské zastupiteľstvo

Termíny zasadnutí MsZ:

 

25. zasadnutie MsZ dňa 14. januára 2021         - štvrtok

26. zasadnutie MsZ dňa 25. februára 2021        - štvrtok

27. zasadnutie MsZ dňa 20. mája  2021             - štvrtok

28. zasadnutie MsZ dňa 24. júna 2021               - štvrtok

29. zasadnutie MsZ dňa 23. septembra 2021     - štvrtok

30. zasadnutie MsZ dňa 18. novembra 2021      - štvrtok

31. zasadnutie MsZ dňa 15. decembra 2021      - streda

 

Začiatky rokovaní sú plánované spravidla na 17.00 hod.

Miesto rokovania: Kultúrne centrum, Ul. SNP č. 1, Nemšová, na 1. poschodí, prípadne iné určené miesto.

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné.