Mestské zastupiteľstvo

Termíny zasadnutí:

 

4. zasadnutie MsZ dňa 28. februára 2019           - štvrtok

5. zasadnutie MsZ dňa 16. mája  2019                - štvrtok

6. zasadnutie MsZ dňa 27. júna 2019                  - štvrtok

7. zasadnutie MsZ dňa 26. septembra 2019         - štvrtok

8. zasadnutie MsZ dňa 14. novembra 2019         - štvrtok

9. zasadnutie MsZ dňa 12. decembra 2019         - štvrtok

 

Začiatky rokovaní sú plánované spravidla na 17.00 hod.

Miesto rokovania: Kultúrne centrum, Ul. SNP č. 1, Nemšová, na 1. poschodí, prípadne iné určené miesto.

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné.