Mestské zastupiteľstvo

Termíny zasadnutí MsZ:

 

16. zasadnutie MsZ dňa 20. februára 2020           - štvrtok

17. zasadnutie MsZ dňa 14. mája  2020                - štvrtok

18. zasadnutie MsZ dňa 25. júna 2020                  - štvrtok

19. zasadnutie MsZ dňa 24. septembra 2020         - štvrtok

20. zasadnutie MsZ dňa 19. novembra 2020         - štvrtok

21. zasadnutie MsZ dňa 17. decembra 2020          - štvrtok

 

Začiatky rokovaní sú plánované spravidla na 17.00 hod.

Miesto rokovania: Kultúrne centrum, Ul. SNP č. 1, Nemšová, na 1. poschodí, prípadne iné určené miesto.

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné.