Mestské zastupiteľstvo

Termíny zasadnutí MsZ:

 

35. zasadnutie MsZ dňa 24. februára 2022        - štvrtok

36. zasadnutie MsZ dňa 19. mája 2022             - štvrtok

37. zasadnutie MsZ dňa 23. júna 2022              - štvrtok

38. zasadnutie MsZ dňa 22. septembra 2022    - štvrtok

39. zasadnutie MsZ dňa 16. novembra 2022     - streda

 

Začiatky rokovaní sú plánované spravidla na 17.00 hod.

Miesto rokovania: Kultúrne centrum, Ul. SNP č. 1, Nemšová, na 1. poschodí, prípadne iné určené miesto.

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné.