Mestské zastupiteľstvo

 Termíny zasadnutí:

 

33. zasadnutie MsZ dňa 28. februára 2018          - streda

34. zasadnutie MsZ dňa 02. mája 2018                - streda

35. zasadnutie MsZ dňa 20. júna 2018                 - streda

36. zasadnutie MsZ dňa 19. septembra 2018       - streda

37. zasadnutie MsZ dňa 07. novembra 2018        - streda

 

        

Začiatky rokovaní sú plánované spravidla na 17.00 hod.

Miesto rokovania: Kultúrne centrum, Ul. SNP č. 1, Nemšová, na 1. poschodí

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné.