Mestské zastupiteľstvo

 Termíny zasadnutí:

 

22. zasadnutie MsZ dňa 22. februára 2017           - streda

23. zasadnutie MsZ dňa 03. mája 2017                - streda

24. zasadnutie MsZ dňa 28. júna 2017                 - streda

25. zasadnutie MsZ dňa 20. septembra 2017        - streda

26. zasadnutie MsZ dňa 08. novembra 2017        - streda

27. zasadnutie MsZ dňa 13. decembra 2017         - streda

        

Začiatky rokovaní sú plánované spravidla na 17.00 hod.

Miesto rokovania: Kultúrne centrum, Ul. SNP č. 1, Nemšová, na 1. poschodí

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné.