Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania