Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda:

Milan Patka

Členovia:

Ing. Tomáš Prno

Oliver Vavro

Mgr. Miroslava Bachratá

František Begáň

Ing. Peter Gabriš, PhD.

Vladimír Gajdoš

Mgr. Petra Vojtová

Mgr. Katarína Holíčková