Úradné hodiny Mestského úradu

Späť

Počas 1. fázy uvoľňovania opatrení proti koronavírusu chce MsÚ Nemšová vyjsť občanom v ústrety a poskytnúť im viac časového komfortu v súvislosti s vybavovaním potrebných úradných záležitostí. S platnosťou od pondelka 27. apríla 2020 preto rozširujeme úradné hodiny nasledovne:

Pondelok:                  8.00 h – 11.00 h a 12.00 – 15.00 h

Utorok:                       8.00 h – 11.00 h a 12.00 – 15.00 h

Streda:                       8.00 h – 11.00 h a 14.00 – 17.00 h

Štvrtok:                      nestránkový deň

Piatok:                       8.00 h – 11.00 h a 12.00 – 14.00 h

 

Úradné hodiny odd. výstavby:

Pondelok:                  8.00 h – 11.00 h a 12.00 – 15.00 h

Utorok:                       nestránkový deň

Streda:                       8.00 h – 11.00 h a 14.00 – 17.00 h

Štvrtok:                      nestránkový deň

Piatok:                       8.00 h – 11.00 h a 12.00 – 14.00 h

 

Aj naďalej však stále platia prísne hygienické opatrenia. V rámci nich je vstup do budovy obmedzený a vybavené budú len tie stránky (obyvatelia mesta Nemšová), ktoré sú neodkladné a nie je ich možné vybaviť telefonicky alebo elektronicky. Činnosť matriky sa obmedzí len na niektoré úkony (napr. týkajúce sa úmrtia). Nutná je dohoda vopred s matrikárkou na telefónnom čísle: 032 6509 613 alebo 0918 876 668.

Do budovy mestského úradu môže vstúpiť len jedna osoba, resp. nevyhnutný počet osôb. V prípadoch vyžadujúcich podpis klienta, prosíme, aby si klient priniesol vlastné pero a zároveň myslel aj na ochranu tváre pri kontakte s pracovníkmi – platí zákaz vstupu bez použitia rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy.

Za pochopenie vopred ďakujem.

Ing. Rudolf KÚKEL, PhD

prednosta MsÚ