Upravené úradné hodiny Mestského úradu

Späť

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020 

k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
bude Mestský úrad v Nemšovej otvorený pre verejnosť počas pracovných dní
v obmedzenom režime, a to:

Pondelok:   od 8.00 do 11.00 h.

Utorok:        nestránkový deň

Streda:        od 13.00 do 16.00 h.

Štvrtok:       nestránkový deň

Piatok:        od 8.00 do 11.00 h.

Služby mestského úradu budú zabezpečované len v nevyhnutnej miere.

Podateľňa v tomto čase bude prijímať len neodkladné podania.
Na komunikáciu pracovníkov podateľne s klientmi slúži tel. č. 032/6509611

Neodkladné matričné záležitosti – úmrtie, uzavretie manželstva a určenie otcovstva po osobnej konzultácii s pracovníkmi oddelenia môžete realizovať telefonicky na tel. č. 032/6509641, 032/6509640, 032/6509613

Stavebný úrad - Nemšová

Len v neodkladných prípadoch po predchádzajúcom dohovore zo zamestnancom stavebného úradu (032/6509 634, 032/6509 614, 032/6509 647)

Pondelok:   od 8.00 do 11.00 h.

Utorok:        nestránkový deň

Streda:        od 13.00 do 16.00 h.

Štvrtok:       nestránkový deň

Piatok:        od 8.00 do 11.00 h.

V prípadoch vyžadujúcich podpis klienta, prosíme, aby si klient priniesol vlastné pero a zároveň dodržiaval všetky platné opatrenia pri kontakte s pracovníkmi MsÚ.
Mesto Nemšová opakovane vyzýva verejnosť, aby využívala v prvom rade elektronickú a telefonickú formu kontaktu so zamestnancami úradu.


Za pochopenie ďakujem!

Ing. Rudolf KÚKEL, PhD.
Prednosta MsÚ Nemšová