LIVESTREAM z mestkého zastupiteľstva - IBV Pod horou Kľúčové

Späť

Online prenos:

Youtube linka: https://youtu.be/mqvzh71qN9Q​