Oznamy / Aktuality

 • Pozvánka na MsZ

  Pozvánka na MsZ

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor neplánované 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 29. decembra 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí

 • Úradné hodiny počas Vianočných sviatkov

  Úradné hodiny počas Vianočných sviatkov

  Vážení občania, v období vianočných sviatkov sme upravili úradné hodiny.

 • Pozvánka na MsZ

  Pozvánka na MsZ

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Odpočty vodomerov

  Odpočty vodomerov

  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje svojim odberateľom, že od pondelka 13. decembra 2021 budú pracovníci spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v Nemšovej, Ľuborči, Kľúčovom a v Trenčianskej Závade.

 • Obmedzenie dodávky pitnej vody

  Obmedzenie dodávky pitnej vody

  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová oznamuje, že vo štvrtok 09.12.2021 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. bude obmedzená dodávka pitnej vody z dôvodu vykonávania opravy na čerpacej stanici v celej Nemšovej, Ľuborči a Novej Nemšovej.

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny

  Plánované prerušenie distribúcie elektriny

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.