Oznamy / Aktuality

 • Výzva na predkladanie cenových ponúk - stavebný dozor

  Výzva na predkladanie cenových ponúk - stavebný dozor

  Verejný obstarávateľ – Mesto Nemšová, zverejňuje Výzvu na predloženie ponuky a výzvu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na výkon stavebného dozoru k zákazke: „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“.

 • Telefonická linka na pomoc občanom

  Telefonická linka na pomoc občanom

  Mesto Nemšová Vám týmto oznamuje, že od 30. marca 2020 zriaďuje telefonickú linku, prostredníctvom ktorej bude možné požiadať o pomoc pri nákupe potravín, drogérie a liekov. Táto linka je prednostne určená pre osamelých seniorov, ľudom so zdravotným znevýhodnením, osamelého rodiča starajúceho sa o dieťa do 10 rokov a osobám v domácej karanténe.

 • Pozor zmena - upravené úradné hodiny

  Pozor zmena - upravené úradné hodiny

  Mestský úrad Nemšová je od 18. 03. 2020 do odvolania pre verejnosť uzatvorený, budú vybavené len tie stránky (obyvatelia mesta Nemšová), ktoré sú neodkladné a nie je ich možné vybaviť telefonicky alebo elektronicky a to len v určitom čase.

 • Poďakovanie primátora mesta Nemšová

  Poďakovanie primátora mesta Nemšová

  Celkovo sme do dnešného dňa za pomoci dobrovoľníkov a zamestnankýň MsÚ rozdali 910 ochranných rúšok.

 • Zberný dvor a Regionálne centrum zhodnocovania BRO - OTVORENÉ

  Zberný dvor a Regionálne centrum zhodnocovania BRO - OTVORENÉ

  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že mimoriadne otvorí Zberný dvor v sobotu 28.3.2020 v čase od 9:00 do 17:00 hod. Zároveň oznamujeme, že vstup do areálu Zberného dvora bude umožnený len po jednej osobe s ochranným rúškom a rukavicami. Žiadame občanov, aby sa riadili pokynmi obsluhy a dôsledne dodržiavali bezpečnostné opatrenia.

 • Upozorňujeme na podvodníkov!

  Upozorňujeme na podvodníkov!

  Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech.