Oznamy / Aktuality

 • POZVÁNKA na MsZ 28.2.2019

  POZVÁNKA na MsZ 28.2.2019

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 28. februára 2019 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.

 • 14.2.2019 Výstava fotografií Evy Kristinovej

  14.2.2019 Výstava fotografií Evy Kristinovej

  Mesto Nemšová a Divadelný ústav Bratislava Vás pozýva na Výstavu fotografií umeleckej tvorby rodáčky Nemšovej Evy Kristinovej pri príležitosti životného jubilea 90 rokov.

 • 31.1. 2019 Pozvánka na MsZ

  31.1. 2019 Pozvánka na MsZ

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 31. januára 2019 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.

 • 5.3.2019 Fašiangový karnevalový sprievod

  5.3.2019 Fašiangový karnevalový sprievod

  Mesto Nemšová Vás pozýva na Fašiangový karnevalový sprievod dňa 5. marca 2019 od 15:00 hod.

 • Kalendár zberných dní v meste Nemšová na rok 2019

  Kalendár zberných dní v meste Nemšová na rok 2019

  Mesto Nemšová zverejňuje kalendár zberných dní v meste Nemšová na rok 2019. Prípadné zmeny budú oznámené prostredníctvom mestského rozhlasu.

 • Voľby prezidenta SR

  Voľby prezidenta SR

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na 16. marca 2019.