Oznamy / Aktuality

 • Rekonštrukcia Mestskej športovej haly – sociálne zariadenia

  Rekonštrukcia Mestskej športovej haly – sociálne zariadenia

  Termín rekonštrukcie: 04-06/2022 Predmetom projektu je rekonštrukcia sociálnych zariadení v mestskej športovej hale. Sociálne zariadenia pozostávajú z dvoch sprchovacích priestorov, šatní( č. 1,č. 2, č. 3, č. 4), WC ženy a WC muži. Staré obklady, dlažby, sanita a iné príslušenstvo bude nahradené za nové, zabezpečí sa teplá úžitková voda z centrálneho rozvodu do priestorov WC muži, WC ženy a zázemia fitness centra. V rámci tejto rekonštrukcie sa vymenia pôvodné kazetové podhľady v rekonštruovaných priestor

 • Online prenos - Mestské zastupiteľstvo Nemšová 19.5.2022

  Online prenos - Mestské zastupiteľstvo Nemšová 19.5.2022

  Sledujte online prenos. zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 19.5.2022 od 17:00 hodine z veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Pozvánka na MsZ

  Pozvánka na MsZ

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 19. mája 2022 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny

  Plánované prerušenie distribúcie elektriny

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.

 • Denný tábor "Cesta za tajomným pokladom okolo sveta"

  Denný tábor "Cesta za tajomným pokladom okolo sveta"

  Mestský úrad v Nemšovej dáva do pozornosti možnosť zúčastniť sa denného tábora "Cesta za tajomným pokladom okolo sveta"

 • Prijímacie skúšky 2022/2023

  Prijímacie skúšky 2022/2023

  ZUŠ Nemšová Vás pozýva na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 17. – 18.. mája 2022.