Oznamy / Aktuality

 • 8.12.2019 Adventný koncert

  8.12.2019 Adventný koncert

  ZUŠ Nemšová Vás pozýva na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 8.12.2019 o 16:00 hod. v Kultúrnom centre v Nemšovej.

 • 4.12.2019 Mikulášsky koncert

  4.12.2019 Mikulášsky koncert

  ZUŠ Nemšová Vás pozýva na Mikulášsky koncert dňa 4.12.2019 o 16:30 hod. v Kultúrnom centre v Nemšovej.

 • 6.12.2019 Privítanie Mikuláša

  6.12.2019 Privítanie Mikuláša

  Mesto Nemšová a ZUŠ Nemšová Vás pozývajú na privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka, 6. decembra 2019 od 16:00 hod. v amfiteátri pri mestskom múzeu.

 • 27.11.2019 Pozvanie do Králikovho mlyna

  27.11.2019 Pozvanie do Králikovho mlyna

  Primátor mesta Miloš Mojto a mesto Nemšová Vás pozývajú na prehliadku ,,Králikovho mlyna," ktorá sa uskutoční 27.11.2019 o 15:00 hod.

 • 30.11.2019 Tok času v kronikách Nemšovej

  30.11.2019 Tok času v kronikách Nemšovej

  Mesto Nemšová a Štátny archív v Trenčíne Vás pozývajú na na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční dňa 30.11.2019 o 16:00 hod. v priestoroch mestského múzea v Nemšovej.

 • Pozvánka na MsZ dňa 21.11.2019

  Pozvánka na MsZ dňa 21.11.2019

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta zvoláva 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 21. novembra 2019 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.