Oznamy / Aktuality

 • Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

  Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta zvoláva 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 19. decembra 2019 t. j. vo štvrtok o 16.30 hod. do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.

 • Veselé Vianoce a PF 2020

  Veselé Vianoce a PF 2020

  Príjemné prežitie vianočných sviatkov a požehnaný nový rok vám praje primátor mesta.

 • Pozvanie do Králikovho mlyna

  Pozvanie do Králikovho mlyna

  Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na návštevu Králikovho mlyna od 2.12. do 8.12. 2019 v čase od 14:00 do 17:00 hod.

 • OZNAM - otváracie hodiny Mestskej knižnice

  OZNAM - otváracie hodiny Mestskej knižnice

  Vážení čitatelia, Mestská knižnica Nemšová oznamuje svojim čitateľom, že z dôvodu čerpania riadnej dovolenky bude zatvorená od: 23.12.2019– 01.01.2020. Otvorená bude od 02.01.2020.

 • ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

  ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

  V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

 • Vianočná kvapka krvi

  Vianočná kvapka krvi

  Dňa 18.12.2019 sa na Úrade TSK uskutoční odber krvi v čase od 8:00 do 12:00 hod.