Oznamy / Aktuality

 • Mikulášske popoludnie

  Mikulášske popoludnie

  Mesto Nemšová a ZUŠ Nemšová pozývajú všetky deti a ich rodičov na Mikulášske popoludnie. Pre najmenších budú pripravené vianočné tvorivé dielne. Po vystúpení žiakov základných škôl a ZUŠ rozsvieti Mikuláš vianočný stromček.

 • Výsledky Behu okolo Ľuborče 2017

  Výsledky Behu okolo Ľuborče 2017

  Výsledky Behu okolo Ľuborče

 • 22.11.2017 Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

  22.11.2017 Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva neplánované 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 22. novembra 2017 t. j. v stredu o 16.30 hodine do zasadačky Mestského úradu, ul. Janka Palu 2/3, Nemšová, na poschodí.

 • Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja

  Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja

  Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov

  Voľby do orgánov samosprávnych krajov

  Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

 • 8.11.2017 Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

  8.11.2017 Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 08. novembra 2017 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.