Ostatné spoločenské organizácie

FUTBALOVÝ KLUB NEMŠOVÁ

Školská 18, 914 41 Nemšová
Tel.: 032/ 65 89 085

predseda: Ján CHMELINA, tel: 0905 720 695
manažér: Ladislav KRESÁNEK, tel.: 0907 890 613
ekonóm: Mária PŠENČÍKOVÁ , tel.: 0908 031 244

TENEM – Tenisový klub

Školská 18, 914 41 Nemšová
Tel.: 032/ 65 89 085, www.sportarealnts.sk/tenis

prezident klubu: MUDr. Peter DAŇO, tel.: 0905 816 576
viceprezident: Ing. Edita SPURNÁ, tel:. 0908 031 244

FLORBALOVÝ KLUB

Nemšovský telovýchovný spolok Florbalový klub - Základné školy Nemšová
Školská 18, 914 41 Nemšová

Tel.: 032/ 65 89 085, 65 89 095, 65 89 096
Fax: 032/ 65 89 085
E-mail: florbal@sportarealnts.sk, www.florbalnemsova.estranky.cz
prezident klub: Peter TYDLAČKA, tel.: 0908 808 435
viceprezident: Michal OŠKRDA

117. ZBOR SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

Kontaktná osoba: Bc. Terézia Patková

E-mailová adresa: patkova.terezia@gmail.com

www stránka: 117zbor.skauting.sk

FOTBAL KLUB NEMŠOVÁ - FK SLOVAN NEMŠOVÁ

www.sportarealnts.sk/futbal/o-fk-slovan-nemsova

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ĽUBORČA

Kontaktná osoba: Jozef Rýger

www stránka: www.dhzluborca.webnode.sk

ĽUBORČIANSKÍ FOTBALISTI

www.fkluborca.sk

BASKETBALISTI

www.mbknemsova.estranky.cz

Dobrovoľný hasičský zbor Kľúčové

Kontaktná osoba: Štefan Vavruš

Dobrovoľný hasičský zbor Nemšová

Kontaktná osoba: Jozef Guga

FS Liborčan

Kontaktná osoba: Alžbeta Gurínová

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu

Kontaktná osoba: Ing. Anton Chudo

Miestny spolok Červeného kríža

Kontaktná osoba: Alžbeta Gurínová

MO jednoty dôchodcov

Kontaktná osoba: Ing. Viktória Korbašová

OZ Hubert Ľuborča

Kontaktná osoba: František Begáň

tel. kontakt: 0903266492

E-mailová adresa: fero.began@hubertluborca.sk

www stránka: www.hubertluborca.sk

OZ Peregrín

Kontaktná osoba: Marta Chudová

tel. kontakt: 0907034760

E-mailová adresa: ozperegrin@gmail.com

SBUL Nemšová, pozemkové spoločenstvo

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Ďurík

E-mailová adresa: predseda@sbul.sk

www stránka: www.sbul.sk

Senior klub

Kontaktná osoba: Eleonóra Dorušincová

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO

Kontaktná osoba: Štefan Blaho

ZO slovenského zväzu záhradkárov č. 1

Kontaktná osoba: Jozef Ondrejička

ZO slovenského zväzu záhradkárov č. 2

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Krchňávek

ZO Únie žien

Kontaktná osoba: Agnesa Chlebanová