Nemšovský spravodajca

Predsedkyňa redakčnej rady: Ing. Eva Brandoburová

Redakčná rada:

 • Vladimír Gajdoš
 • Bc. Miroslava Dubovská
 • Mgr. Lenka Tršková
 • Mgr. Mária Urbánková
 • Bc. Barbora Koníčková

Tlač:

Petit Press, a.s. - Bratislava

Vaše námietky a pripomienky zasielajte na adresu: zivotne@nemsova.sk, alebo sekretariatprimatora@nemsova.sk

Cenník za prenájom plochy v mestskom časopise

(právnické osoby a FO-podnikatelia)

 • 300,00 € - prenájom 1 strany
 • 200,00 € - prenájom 1/2 strany
 • 250,00 € - prenájom 2/3 strany
 • 120,00 € - prenájom 1/3 strany
 • 100,00 € - prenájom 1/4 strany
 • 70,00 € - prenájom 1/6 strany
 • 30,00 € - prenájom 1/12 strany
 • 20,00 €- menej ako 1/12 strany