Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 1/2018

VZN č. 2/2018

VZN č. 3/2018

VZN č. 4/2018

VZN č. 5/2018

VZN č. 6/2018

VZN č. 7/2018

VZN č. 8/2018

VZN č. 9/2018

VZN č. 10/2018

VZN č. 11/2018