Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 1/2015

VZN č. 2/2015

VZN č. 3/2015

VZN č. 4/2015

VZN č. 5/2015

VZN č. 6/2015

VZN č. 7/2015

VZN č. 8/2015

VZN č. 9/2015

VZN č. 10/2015

VZN č. 11/2015

VZN č. 12/2015