Kultúrny kalendár

JANUÁR

24. mestský ples  – Kultúrne centrum (KC) – 12.1.

 

FEBRUÁR

Karneval MŠ

Školská zábava ZŠ Janka Palu 15.2.

Skautský ples 23.2.

 

MAREC

Oslavy MDŽ – Vystúpenie FS Radosť

Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov

Fašiangový karnevalový sprievod a zabíjačka spojený s karnevalom detí  5.3.

  

APRÍL

Stavanie májov a lampiónový sprievod 30.4.

 

MÁJ

Oslavy Dňa matiek Kultúrne centrum 12.5.

Záverečný koncert ZUŠ 24.5.

 

JÚN

MDD - Cesta rozprávkovým lesom 9.6.

Ocenenie najlepších žiakov – obradná sieň 26.6.

Hubert 1.6.

 

JÚL

Hudobné leto  DH Nemšovanka 28.7.

 

AUGUST 

24. Nemšovský jarmok 16. a 17.8.

Champions Cup 24.8.

 

SEPTEMBER

53. ročník výstavy Ovocie, zelenina, kvety – KC

OKTÓBER             

Mesiac úcty k starším  20.10.

 

NOVEMBER

Beh okolo Ľuborče  51. ročník – Štadión TJ Ľuborča  9.11.

 

DECEMBER

Mikuláš, rozsvietenie stromčeka, vianočné dielne 5.12.

Vianočný koncert – kostol sv. Michala

Silvester – Mierové námestie – 31. 12.            

Zimná miniliga vo futbale                         

 

Návrh sa postupne dopĺňa kultúrnymi aj športovými podujatiami.

Vypracovala:  Ing. Eva Brandoburová