Kultúrny kalendár

Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií v meste Nemšová 

na rok  2018

 

JANUÁR

Florbal – NTS-ZŠ Nemšová – majstrovské zápasy základného kola extraligy žien doma  6. a 20.;

vonku 7. 1.

Florbal – juniorky 25; dorastenky 14., staršie žiačky 11.1.

Darcovstvi krvi 15.1.

Školská zábava Spojenej Katolíckej školy 20.1.

23. mestský ples  – Kultúrne centrum (KC) – 27.1.

Ďaľšie akcie:

Vyhodnotenie 24. ročníka miniligy

Futbal – FK Slovan Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové - priateľské zápasy                                                                                              v kategórii mužov

Florbal staršia a mladšia prípravka – regionálne kolá

 

 

FEBRUÁR

Karneval MŠ 6.2.

Fašiangový karnevalový sprievod a zabíjačka spojený s karnevalom detí  10.2.

Členská schôdza JD a Senior klubu 11.2.

Výročná schôdza SČK 14.2.

Florbal – NTS –ZŠ Nemšová majstrovské zápasy základného kola extraligy žien 10;11;24. 2.

Florbal – turnaj MšH – TJ Ľuborča 10.2.

Ďaľšie akcie:

Florbal - turnaje škôlok

Futbal – FK Slovan Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – priateľské zápasy

Florbal play off

Florbal - regionálne kolá – mladšej a staršej prípravky.

Florbal - okresné kolo mladších žiačok 

 

MAREC

Ples dychovkárov 10.3.

Smejko a Tanculienka 14.3.

Benefičný koncert pre Kristínku  17.3.

Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov 27.3.

Tanečný 10 cyklový kurz žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl v Nemšovej začínajúci 25.3.

Veľkonočná zábava 31.3.

Ďaľšie akcie:

Futbal – FK Slovan Nemšová, TJ Ľuborča,TJ Kľúčové – prípravné zápasy  v kategórii

dorastencov a mužov

Futbal – FK Slovan Nemšová, TJ Ľuborča,TJ Kľúčové – prípravné zápasy  v kategórii dorastencov a mužov

Turnaj škôl  v minifutbale – Športová hala

Začiatok jarných majstrovských súťaží v kategórii mužov a dorastencov

Florbal – majstrovské zápasy  ligy extraligy žien Play off,

Krajské kolo mladších a starších žiačok stredných škôl

Turnaj škôl  v minifutbale

Florbal - turnaje škôlok

Veľkonočný primátorský turnaj vo florbale

 

 

APRÍL

20. výročie HS Galaktik – Galaktik a hostia 7.4.

Vystúpenie Kollárovcov 27.4.

Stavanie májov a lampiónový sprievod 30.4.

Ďaľšie akcie:

Futbal – FKS Nemšová,TJ Ľuborča,TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Florbal – majstrovské zápasy  ligy extraligy žien Play off

Florbal – mladšia prípravka

Futbal – FKS Nemšová,TJ Ľuborča,TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Florbal – majstrovské zápasy  ligy extraligy žien Play off,

Florbal - majstrovstvá okresu dievčat .

Turnaj škôl  v minifutbale – Športová hala

Florbal - turnaje škôlok

Nemšovský slávik

 

MÁJ

Oslavy Dňa matiek Kultúrne centrum 13.5.

Hody v Trenč. Závade 13.5.

Prvé sv. prijímanie 21.5.

Ďaľšie akcie:

Futbal – FKS Nemšová,TJ Ľuborča,TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Tenis – majstrovské zápasy krajskej súťaže družstiev

Basketbalový turnaj mužov

Florbal – Majstrovstvá Slovenska žiačok

Florbal – Majstrovstvá Slovenska prípraviek, žiačok, dorasteniek

Športové popoludnie s rodičmi – ZŠ

6. ročník florbalového turnaja o putovný pohár materskej školy

Športový deň ZŠ

Florbal - turnaj škôlok

 

 

JÚN

Športový deň žiakov  ZŠ 1.6.

MDD - Cesta rozprávkovým lesom 3.6.

Oslavy sv. Huberta  2.6.

Hody v Ľuborči 17.6.

Ocenenie najlepších žiakov – obradná sieň 27.6.

Rozlúčka s deviatakmi 29.6.

Ďaľšie akcie:

Futbal- FKS Nemšová, TJ Ľuborča,TJ Kľúčové majstrovské zápasy všetkých kategórií

Športové turnaje cirkevných škôl

Slávnostné ukončenie školského roka

Florbal – Majstrovstvá Slovenska

 

JÚL

Hudobné leto 8., 15. , 22.7.

Hudobné leto v Kľúčovom  29.7.

Hody v Kľúčovom 30.7.

Florbal- medzinárodný turnaj v Prahe 4.-7.7.

Futbal -medzinárodný žiacky futbalový turnaj 21.-22.7.

 

AUGUST 

23. nemšovský jarmok 10. a 11. 8.

Hudobné leto Nemšovanka 12.8. ( 5.8. a 19.8.)

Ďaľšie akcie:

Futbal – FKS Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Florbalový turnaj žien

 

SEPTEMBER

Slávnostné  otvorenie šk. roka 2018/2019 - 3.9.

Privítanie prvákov v obradnej sieni – 3.9.

Športové turnaje cirkevných škôl 28.9.

Hody v Nemšovej 30.9.

52. ročník výstavy Ovocie, zelenina, kvety – KC 28.9. – 1.10.

Ďaľšie akcie:

Futbal – FKS Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Florbal -  extraliga žien

Turnaj v minifutbale a vybíjanej žiakov cirkevných škôl – Turnaj o pohár sv. Michala

Florbal – turnaje žiačok – základné kolá

 

 

OKTÓBER             

Stretnutie dôchodcov 7.10.

Hody v Trenč. Závade  14.10.

Mesiac úcty k starším  28.10.

Ďaľšie akcie:

Futbal – FKS Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Florbal –  majstrovské zápasy exraligy žien

Florbal - Turnaje žiačok – základné kolá

Školské turnaje vo futbale

 

NOVEMBER

Beh okolo Ľuborče  50. ročník – Štadión TJ Ľuborča  10.11.

Ďaľšie akcie:

Futbal – FKS Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – majstrovské zápasy

Florbal – majstrovské zápasy exraligy žien

Florbal - Turnaje – okresné a krajské kolá

Zimná miniliga vo futbale  25. ročník – Športová hala

 

DECEMBER

Mikuláš, rozsvietenie stromčeka, vianočné dielne 2.12.

Vianočné zvyky v ZŠ. sv. Michala 6.2.

Vianočný koncert – kostol sv. Michala 9.12.

Štefanská zábava – KC    27.12.

Oslavy 25. roku štátnosti – Mierové námestie – 31. 12.            

27. ročník žiackeho halového turnaja O primátorskú vázu 28.12.

Ďaľšie akcie

Jasličková pobožnosť

Vianočné trhy v ZŠ  sv. Michala

Florbal – majstrovské zápasy extraligy žien

Florbal – Zápasy žiakov a žiačok

Florbal - turnaje škôlok

Zimná miniliga vo futbale  25. ročník – Športová hala

                       

24. Mestský ples  2019 (12.1. alebo 19.1.2019

 

Spracovaný plán kultúrno-spoločenských a športových akcií v meste Nemšová v roku 2018 bude priebežne dopĺňaný podľa ponúk a finančných možností rozpočtu mesta Nemšová. Dátumy konania budú upresňované mesačne. Doplnené budú termíny aktivít materských škôl, základných škôl a Základnej umeleckej školy v Nemšovej, ktoré sa konajú v spolupráci s mestom Nemšová.

 

26.1.2018