Kultúrny kalendár

Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií v meste Nemšová 

na rok  2017

 

JANUÁR

Vyhodnotenie 23. ročníka miniligy – KC 5.1.

Futbal – FK Slovan Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové - priateľské zápasy      v kategórii mužov

Florbal – NTS-ZŠ Nemšová – majstrovské zápasy základného kola extraligy žien doma  14. a 15.; vonku 28. a 29.1.

Florbal - Regionálne kolo – staršia prípravka 17., starší žiaci 18.1.

Florbal - turnaje škôlok

Florbal – juniorky 25; dorastenky 14., staršie žiačky 11.1.

Posedenie pri hudbe KSŠ 14.1.

Darcovstvi krvi 18.1.

Ples skautov 21.1.

Školská zábava ZŠ Janka Palu  27.1.

 

FEBRUÁR

22. mestský ples  – Kultúrne centrum (KC) – 4.2.

Karneval ZŠ 16.2.

Divadlo pre MŠ 21.2.

Fašiangový karneval MŠ SKŠ 22.2.

Fašiangový karneval ZŠ SKŠ 23.2

Karneval MŠ 22.2.

Fašiangový karnevalový sprievod a zabíjačka 25.2.

Školské turnaje v minifutbale

Školský turnaj vo volejbale

Futbal – FK Slovan Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – priateľské zápasy

Florbal – NTS –ZŠ Nemšová majstrovské zápasy základného kola extraligy žien -  11.a12 doma  26 vonku

Florbal play off

Florbal - regionálne kolo – mladšej a staršej prípravky.

Florbal - okresné kolo mladších žiačok 

Florbal - turnaje škôlok

 

MAREC

Oslavy MDŽ – Vystúpenie Donských kozákov 4.3.

Vystúpenie Vršatec a Nadšenci 25.3.

Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov 29.3.

Futbal – FK Slovan Nemšová, TJ Ľuborča,TJ Kľúčové – prípravné zápasy  v kategórii

dorastencov a mužov

Turnaj škôl  v minifutbale – Športová hala

Futbal – FK Slovan Nemšová, TJ Ľuborča,TJ Kľúčové – prípravné zápasy  v kategórii dorastencov a mužov

Začiatok jarných majstrovských súťaží v kategórii mužov a dorastencov 4. a 5., žiakov 25. a 26.

Florbal – majstrovské zápasy  ligy extraligy žien Play off, 4. 5. .;11. 12 .25. 26.

Krajské kolo mladších ,starších , stredných škôl

Turnaj škôl  v minifutbale

Florbal - turnaje škôlok

Tehlička pre deti v Afrike verejná charitatívna zbierka SKŠ

 

APRÍL

Veľkonočná zábava

Tvorivé dielne – deti MŠ

Futbal – FKS Nemšová,TJ Ľuborča,TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Florbal – majstrovské zápasy  ligy extraligy žien Play off

Florbal – mladšia prípravka 2.4.

Stavanie májov a lampiónový sprievod 28.4.

Nemšovský Slávik - 28.4.

Futbal – FKS Nemšová,TJ Ľuborča,TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Florbal – majstrovské zápasy  ligy extraligy žien Play off,

Florbal - majstrovstvá okresu dievčat .

Turnaj škôl  v minifutbale – Športová hala

Veľkonočný primátorský turnaj vo florbale 8.

Florbal - turnaje škôlok

Tehlička pre deti v Afrike verejná charitatívna zbierka SKŠ

 

MÁJ

Sviatosť birmovania 7.5.

Oslavy Dňa matiek Kultúrne centrum 14.5.

Hody v Trenč. Závade 14.5.

Sviatosť 1.sv prijímania 21.5.

Futbal – FKS Nemšová,TJ Ľuborča,TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Tenis – majstrovské zápasy krajskej súťaže družstiev

Basketbalový turnaj mužov

Florbal – Majstrovstvá Slovenska žiačok

Florbal – Majstrovstvá Slovenska prípraviek, žiačok, dorasteniek

MDD - Cesta rozprávkovým lesom

Športové popoludnie s rodičmi – ZŠ

6. ročník florbalového turnaja o putovný pohár materskej školy

Športový deň ZŠ

JÚN

Športové popoludnie ZŠ

Dychfest ZUŠ

Oslavy sv. Huberta  3.6.

Záverečný koncert ZUŠ

Hody v Ľuborči 18.6.

25. výročie založenia ZŠ sv. Michala

Futbal- FKS Nemšová, TJ Ľuborča,TJ Kľúčové majstrovské zápasy všetkých kategórií

Športové turnaje cirkevných škôl 9.6.

Ocenenie najlepších žiakov – obradná sieň

Rozlúčka s deviatakmi

Slávnostné ukončenie školského roka

Florbal – Majstrovstvá Slovenska junioriek

 

JÚL

Hudobné leto

Futbal – prípravné zápasy mužov i dorastencov,

Hody v Kľúčovom 30.7.

Florbal- medzinárodný turnaj v Prahe 5.-8.7.

Futbal -medzinárodný žiacky futbalový turnaj 19.-20.7.

 

AUGUST 

Hudobné leto

22. nemšovský jarmok 18. a 19. 8.

Oslavy 775. výročia mesta 18. a 19.8.

Futbal – FKS Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Florbalový turnaj 19.-20. 8.

Tenis – celoslovenský turnaj žiakov a žiačok

 

SEPTEMBER

Slávnostné  otvorenie šk. roka 2017/2018      4.9.

Privítanie prvákov v obradnej sieni

Futbal – FKS Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Florbal extraliga žien

Turnaj v minifutbale a vybíjanej žiakov cirkevných škôl – Turnaj o pohár sv. Michala

Florbal – Turnaje žiačok – základné kolá

Florbal extraliga žien

Športové turnaje cirkevných škôl 29.9.

 

OKTÓBER             

Hody v Nemšovej 1.10.

Stretnutie dôchodcov – KC 8.10.

51. ročník ( 83.) výstavy Ovocie, zelenina, kvety – KC 13.- 16.10.

Mesiac úcty k starším  HS Glória 22.10.

Hody v Trenč. Závade  15.10.

Futbal – FKS Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Florbal –  majstrovské zápasy exraligy žien

Florbal - Turnaje žiačok – základné kolá

Školské turnaje vo futbale

 

NOVEMBER

Beh okolo Ľuborče  49. (53.) ročník – Štadión TJ Ľuborča  4. 11.

Beh okolo Ľuborče  49. ročník – Štadión TJ Ľuborča  4.                       

Futbal – FKS Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – majstrovské zápasy

Florbal – majstrovské zápasy exraligy žien

Florbal - Turnaje – okresné a krajské kolá

Zimná miniliga vo futbale  24. ročník – Športová hala

 

DECEMBER

Mikuláš, rozsvietenie stromčeka

Vianočná hviezdička – recitácia – deti MŠ

Vianočný koncert – KC

Vianočné zvyky v ZŠ. sv. Michala

Vianočné tvorivé dielne ZŠ

Jasličková pobožnosť

Mikulášska diskotéka – MŠ

Vianočné trhy v ZŠ  sv. Michala

Jasličková pobožnosť SKŠ

Štefanská zábava – KC   

Oslavy 24. roku štátnosti – Mierové námestie – 31. 12.            

Florbal – majstrovské zápasy extraligy žien

Florbal – Zápasy žiakov a žiačok

Školské turnaje vo futbale

26. ročník žiackeho halového turnaja O primátorskú vázu – 29.

Basketbal – turnaj mužov

Zimná miniliga vo futbale  24. ročník – Športová hala

                       

23. Mestský ples  27.1.2018

 

 

Spracovaný plán kultúrno-spoločenských a športových akcií v meste Nemšová v roku 2017 bude priebežne dopĺňaný podľa ponúk a finančných možností rozpočtu mesta Nemšová. Dátumy konania budú upresňované mesačne. Doplnené budú termíny aktivít materských škôl, základných škôl a Základnej umeleckej školy v Nemšovej, ktoré sa konajú v spolupráci s mestom Nemšo