Fotogaléria

 • 3.12.2017 Mikulášske popoludnie

  3.12.2017 Mikulášske popoludnie

  Na prvú adventú nedeľu sa v našom meste uskutočnilo predvianočné popoludnie venované všetkým deťom. Vo veľkej sále KC Nemšová boli pre najmenších pripravené tvorivé dieľne. V amfiteátri pri Mestskom múzeu vystúpili deti základných škôl. Mikuláš za pomoci čertov a anjelov rozdali deťom balíčky a spoločne rozviestili vianočný stromček.

 • 51. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety

  51. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety

  Mesto Nemšová, OZ prídomových záhradkárov Nemšová, OZ záhradkárov Bočky, ZO včelárov Trenčín obvod Nemšová a Únia žien v Nemšovej zorganizovali v dňoch od 13. do 16. októbra 51. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety.

 • 22.10.2017 Mesiac úcty k starším - vystúpenie DH Gloria

  22.10.2017 Mesiac úcty k starším - vystúpenie DH Gloria

  V nedeľu 22.10.2017 sa v priestoroch KC Nemšová uskutočnil kultúrny program pre všetkých seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pre prítomných bolo pripravené vystúpenie dychovej hudby Gloria a členov Domovu sociálnych služieb Čistá duša.

 • 8.10.2017 Spoločenské posedenie členov MO Jednoty dôchodcov a Senior klubu

  8.10.2017 Spoločenské posedenie členov MO Jednoty dôchodcov a Senior klubu

  V nedeľu 8.10. sa v priestoroch veľkej sály Kultúrneho cetra v Nemšovej uskutočnilo spoločenské posedenie členov MO Jednoty dôchodcov a Senior klubu spojené s oceňovaním jubilantov.

 • 4.9.2017 Prváci v šk. roku 2017/2018

  4.9.2017 Prváci v šk. roku 2017/2018

  V prvý školský deň v školskom roku 2017/2018 privítal primátor mesta v obradnej sieni prvákov Základnej školy Janka Palu.

 • 23.8.2017 Deň pre rodinu

  23.8.2017 Deň pre rodinu

  Pre rodičov s deťmi bol pripravený pilotný projekt Deň rodiny, ktorý sa pre nepriazeň počasia uskutočnil v stredu. Cieľom projektu bolo posilniť status rodiny v meste Nemšová a upevniť vzťahy v miestnej komunite. Rodičia strávili so svojimi deťmi popoludnie zábavnou formou prostredníctvom hier a športových disciplín. Pre deti boli pripravené atrakcie ako maľovanie na tvár, skákací hrad, penová párty a Šašo Fifo. Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie súťaže detských výtvarných prác ako predlohy na magnetku