Demografia

Prehľad migrácie od 1.1.2015 – 31.12.2015

Počet obyvateľov mesta celkom

6251

Z toho: mužov

3091

              žien

3160

 

Podľa častí mesta

 

Nemšová

3897

Ľuborča

1292

Kľúčové

662

Tr. Závada

253

 

Počet narodených detí

66

Počet prihlásených občanov

98

Počet úmrtí

46

Počet odhlásených občanov

82

            Z toho mimo územia SR

3

Celkový prírastok

164

Celkový úbytok

128

 

Prehľad obyvateľov podľa častí obce k 31.12.2015

Časť obce

Muži

Ženy

Chlapci

Dievčatá

Spolu

Nemšová

1635

1705

295

262

3897

Ľuborča

530

561

100

101

1292

Kľúčové

263

282

53

64

662

Tr.Závada

113

114

12

14

253

SPOLU

2614

2705

477

455

6251