Členstvo mesta v organizáciách

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska (od r. 1990)

Ul. Bezručova 9, 811 04 Bratislava

 

Regionálne združenie VLÁRA-VÁH, združenie obcí ( od r. 1999)

Janka Palu 2, 914 41 Nemšová

 

BIOMASA, združenie právnických osôb

BIOMASA, združenie právnických osôb (od r. 2000)

Ul. Republiky 1, Žilina

 

Euroregión BÍLÉ-BIELE KARPATY

Euroregión BÍLÉ-BIELE KARPATY, Región Biele Karpaty (od r. 2004)

Ul. Gen. M. R. Štefánika 10, 911 00 Trenčín

 

Blanicko-Otavský región

Blanicko-Otavský región

Partnerská zmluva podpísaná s Regionálnym združením VLÁRA-Váh dňa 26. 8. 2005)
Nám. Svobody 10,11, 389 01 Vodňany, Česká republika

 

Regionálne združenie miest a obcí stredného považia (od r. 1991)

M. R. Štefánika 391/10, 91110 Trenčín

 

Miestna akčná skupina Vršatec

Miestna akčná skupina Vršatec

Ľuborčianska 724/27, 914 41 Nemšová