SVETOVÝ DEŇ VODY 2023

Svetový deň vody 2023
téma „Urýchlená zmena“  

Dňa 22.03.2023 sa uskutoční na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne každoročná akcia Svetový deň vody. Témou Svetového dňa vody v roku 2023 je „Urýchlená zmena“ v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Bližšie informácie v priloženom ozname.

Všetky aktuality