POZOR!!! ZMENA miesta hlasovania v Referende 2023

Dňa 21.1.2023 sa bude konať Referendum  v čase od 7.00 - 22.00 hod.  Všetci voliči mesta Nemšová už boli informovaní doručením do schránok na adresu trvalého pobytu Oznámením o mieste a čase  konania Referenda. Upozorňujeme občanov mesta Nemšová, že voliť v Referende túto sobotu budú môcť vo volebných  miestnostiach, ktoré budú v mestskej športovej hale Nemšová.
Oznamujeme voličom, ktorí sa nebudú v čase konania Referenda zdržiavať na adrese trvalého pobytu, že si môžu vybaviť hlasovací preukaz do 20.1.2023 do 12.00 hod. na mestskom  úrade na prízemí v kancelárii č. 101 .

Všetky aktuality