Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 22.02.2023

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na uliciach Bernolákova, Šidlíkové, Šmidkeho.

Všetky aktuality