OZNAM - 13.7-14.7.2022 Obmedzenie vjazdu a výjazdu vozidiel na ulice Duklianska a Slovensk

V dňoch 13.7. a 14. 7.2022 nebude možný vjazd vozidiel na ul. Duklianska z ul. Slovenskej armády, ani výjazd vozidiel na ul. Slovenskej armády z ul. Duklianska, z dôvodu budovania inžinierskych sietí. Vjazd vozidiel na ul. Duklianska bude možný cez ul. 9. mája, Revolučná alebo Obrancov mieru.

Všetky aktuality