MESTO NEMŠOVÁ V TELEFÓNE - Stiahnutie mobilnej aplikácie

MESTO NEMŠOVÁ V TELEFÓNE

  „SOM“ – (správy o meste) je mobilná aplikácia určená pre všetky smartfóny za predpokladu použitia operačného systému iOS alebo Android. Jej inštaláciu, resp. aktualizáciu môžete realizovať prostredníctvom mobilného telefónu cez služby „GOOGLE PLAY – obchod Play“ alebo „APP STORE“. Do vyhľadávača uveďte iba SOM Nemšová.

V súčasnej podobe aplikácia slúži na rýchly prístup k informáciám o dianí v našom meste, o pripravovaných akciách, o realizovaných projektoch... poskytuje užitočné rady a informácie a zároveň umožňuje rýchlu komunikáciu občanov s mestským úradom.      

Aplikáciu si môžete stiahnuť do mobilného telefónu na adrese:

https://spravyomeste.sk/share?appid=050_nemsova&source=app&action=store

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.spravyomeste.nemsova&hl=en_US&gl=US

 

Všetky aktuality