Aktuality

 • 6.4. 2019 - Československý muzikál KUBO

  28.3.2019

  Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na československý muzikál KUBO – pocta Jozefovi Krónerovi, ktorý sa uskutoční dňa 06.04.2019, to je v sobotu, o 19.00 hod. v Kultúrnom centre Nemšová na ul. SNP.

 • Oznam

  25.3.2019

  Verejno- prospešné služby mesta Nemšová oznamujú, že vývoz konárov sa koná v utorok 26. marca pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové a v stredu 27.marca pre Nemšovú a Trenčianskú Závadu. Veľkoobjemový odpad, elektroodpad a nebezpečné odpady nebudú vyvezené v dňoch 29. - 30. marca z technických dôvodov. Náhradný termín bude včas vyhlásený. Žiadame občanov aby veľkoobjemový odpad nevykladali pred svoje rodinné a bytové domy. Ďakujeme za pochopenie.

 • Oznam

  13.3.2019

  Mesto Nemšová oznamuje všetkým zákazníkom, že prevádzka mestskej pálenice bude otvorená od pondelka do piatku v čase od 06:00 do 18:00 hod.

 • 10.3.2019 Oslavy MDŽ

  5.3.2019

  Mesto Nemšová Vás pozýva na oslavy MDŽ, ktoré sa budú konať 10.marca 2019 o 15:00 hod.

 • POZVÁNKA na MsZ 28.2.2019

  25.2.2019

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 28. februára 2019 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.

 • 14.2.2019 Výstava fotografií Evy Kristinovej

  5.2.2019

  Mesto Nemšová a Divadelný ústav Bratislava Vás pozýva na Výstavu fotografií umeleckej tvorby rodáčky Nemšovej Evy Kristinovej pri príležitosti životného jubilea 90 rokov.

 • 31.1. 2019 Pozvánka na MsZ

  28.1.2019

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 31. januára 2019 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.

 • 5.3.2019 Fašiangový karnevalový sprievod

  22.1.2019

  Mesto Nemšová Vás pozýva na Fašiangový karnevalový sprievod dňa 5. marca 2019 od 15:00 hod.

 • Voľby prezidenta SR

  21.1.2019

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na 16. marca 2019.

 • Kalendár zberných dní v meste Nemšová na rok 2019

  21.1.2019

  Mesto Nemšová zverejňuje kalendár zberných dní v meste Nemšová na rok 2019. Prípadné zmeny budú oznámené prostredníctvom mestského rozhlasu.

 • 27. tradičné posedenie v Katolíckej spojenej škole v Nemšovej

  15.1.2019

  Rodinná rada pri KSŠ v Nemšovej Vás srdečne pozýva na 27. posedenie pri hudbe a kapustnici, ktoré sa uskutoční dňa 19.1.2019 v telocvični školy.